Jsem specialistka

V odborných překladech se zaměřením na právo a ekonomii jsem excelentní — pro vás.


Jazykové vzdělání

Na Filozofické fakultě Prešovské univerzity jsem dosáhla titulu magistr ve specializaci anglický jazyk a literatura:

  • Studovala jsem gymnázium se zaměřením na angličtinu
  • Studovala jsem vysokou školu, obor moderní neslovanské filologie se zaměřením na anglický jazyk a literaturu
  • Magisterská práce: Teorie odborného překladu
  • Zahraniční stáž: Velká Británie, Anglie, Londýn

Odborné vzdělání

Jako profesionální překladatel se neustále vzdělávám i po odborné stránce. Jsem tak schopna překládat náročné právní texty

Absolvovala doplňková studia práva pro tlumočníky a překladatele na Univerzitě Karlově v Praze:

  • Kurzy pro právní překladatele: Právnická fakulta UK 
  • Kurzy pro soudní překladatele: Komora soudních tlumočníků

Během své překladatelské praxe jsem přeložila tisíce stran. V České republice trvale žiji více než 15 let.

Složila jsem státní zkoušku z českého jazyka. Znalost češtiny mám na úrovni rodilého mluvčího. 

Studium a odborné semináře

Díky mým znalostem a zkušenostem získáte právní či ekonomické překlady na špičkové úrovni. Po studiu VŠ se pravidelně zúčastňuji terminologických seminářů. Níže naleznete diplomy a osvědčení z těchto institucí:

Prohlédněte si slideshow potvrzení o absolutoriu jednotlivých seminářů a studií: