Překládané jazyky

Jsem odborná překladatelka z/do angličtiny. Rodným jazykem je pro mě čeština i slovenština. 


Angličtina — špičková znalost

Celý svůj život mě provází angličtina. Lze říci, že se na anglický jazyk specializuji již od základní školy. Na střední škole - gymnáziu jsem byla zařazena do třídy se specializací na angličtinu. Nakonec jsem angličtinu vystudovala na Filozofické fakultě s titulem magistr.

Slovenština — rodný  jazyk

Slovenština je můj rodný jazyk. Jako rodilý mluvčí slovenštiny mám samozřejmě prvotřídní jazykové znalosti. Složila jsem maturitní zkoušku ze slovenštiny a vystudovala ve slovenštině vysokou školu.


Čeština - špičková znalost

Od roku 2002 žiji natrvalo v České republice. Po celou dobu jsem se češtinu cílevědomě učila. Od počátku pobytu bylo mým cílem získat státní jazykovou zkoušku češtiny, což se mi v roce 2010 podařilo na výbornou. Dnes mohu říci, že češtinu po pravopisné i stylistické stránce ovládám lépe než leckterý Čech.