Jsem odborný překladatel

Zde jste správně. Nalezli jste odborného a zkušeného překladatele. Kvalitní překladatel se hledá velmi složitě a dlouho, ale když jej naleznete, budete spokojeni po dlouhou dobu

Překladatel angličtiny, slovenštiny a češtiny

Překladatel angličtiny

Po dobu 5 let jsem studovala magisterské studium angličtiny na Filozofické fakultě. Ihned po státní zkoušce jsem si otevřela živnostenský list pro obor překladatelství

Již více než 10 let jsem profesionální překladatel angličtiny. V rámci své dlouhé praxe jsem nasbírala cenné odborné zkušenosti, které jsou pro překladatele jeho hlavním know-how, dále jsem absolvovala řadu doplňkových kurzů pro překladatele specializující se na anglický jazyk. 

Překladatel češtiny

Češtinu ovládám naprosto plynně jak slovem, tak písmem - po pravopisné i stylistické stránce! V roce 2010 jsem s vyznamenáním absolvovala státní jazykovou zkoušku z českého jazyka. V České republice trvale žiji od roku 2002.

Překladatel slovenštiny

Jsem rodilá mluvčí slovenského jazyka. Gymnázium i vysokou školu jsem vystudovala ve slovenštině na Slovensku.

Překladatel práva a ekonomie

Jako profesionální překladatel se zaměřuji výhradně na právní, ekonomické, příp. marketingové překlady.

Právní překladatel

Právní texty jsou pro mne jako překladatele mou hlavní specializací. V této souvislosti pravidelně navštěvuji semináře pro překladatele právní angličtiny na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde prohlubuji své odborné právní zaměření:

 • smlouvy
 • soudní rozhodnutí
 • zákony
 • obchodní podmínky
 • a další

Ekonomický překladatel

Jako profesionální překladatel dále překladám texty z ekonomie, finančnictví či bankovnictví:

 • rozvahy
 • výroční zprávy
 • ekonomické analýzy
 • bankovní výpisy
 • investiční pobídky
 • a další

Kontakt

Zavolejte mi: +420 775 730 338
E-mail: iva.nezbedova@gmail.com

Jazyky:

 • Angličtina
 • Čeština
 • Slovenština

Obory:

 • Právo
 • Ekonomie
 • Marketing