Meriva Translations s.r.o.

Společnost, která se specializuje na překlady angličtiny, češtiny a slovenštiny. Dělá hlavně právní překlady a ekonomické překlady. Zde jsem překladala smlouvy např. pro Karlovu Univerzitu, Českou poštu aj.