Má odbornost

Odborný překladatel si volí jednu, maximálně dvě odbornosti. Díky specializaci na vybraný okruh terminologie Vám mohu poskytovat profesionální překlady.

Jako překladatel pro jazyky angličtina, slovenština a čeština se zaměřuji výhradně na právní, ekonomické, příp. marketingové texty. Svoji odbornost získávám na odborných stážích a kurzech pro překladatele. Na základě dlouholeté překladatelské praxe a špičkovému soustavnému vzdělávaní Vám mohu dodat ty nejlepší odborné překlady na trhu.

Právní překladatel

Právní překlady angličtiny jsou mou hlavní odborností. V této souvislosti pravidelně navštěvuji např. semináře pro překladatele na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde prohlubuji své odborné zaměření. Jako právní překladatel se ponejvíce setkávám s následujícími texty:

 • smlouvy
 • obchodní podmínky
 • plné moci
 • reklamační řád
 • soudní rozhodnutí
 • zákony
 • a další

Ekonomický/obchodní překladatel

Jako další specializaci překladám texty z ekonomie. Díky mnohaleté praxi Vám mohu zajistit obchodní překlady angličtiny v nejvyšší kvalitě. Jako překladatel mám značné zkušenosti s následujícími texty:

 • rozvahy
 • ekonomické analýzy
 • bankovní výpisy
 • investiční pobídky
 • a další

Marketingový překladatel

Moji klienti mne jako překladatele v minulosti často žádali o překlady marketingových materiálů, jako jsou reklamní texty, katalogy, letáky www stránky. Pokud tedy budete chtít podobný text přeložit, prosím neváhejte a oslovte mne.

 

Kontakt

Zavolejte mi: +420 775 730 338
E-mail: iva.nezbedova@gmail.com

Jazyky:

 • Angličtina
 • Čeština
 • Slovenština

Obory:

 • Právo
 • Ekonomie
 • Marketing